De straatnamen van Wijkersloot die ontleend zijn aan Nederlandse kunstenaars rond 1900.

In de papieren Wijkphase stond een artikel over de straatnamen van Wijkersloot, die ontleend zijn aan Nederlandse kunstenaars rond 1900. Wijkbewoner en kunstliefhebber Cees Hes ontdekte in 2009 de verrassende verhalen achter de straatnaambordjes.

Cees Hes
Cees Hes

Hier volgen er een paar.

Charles Nijpels

Charles Nijpels (1895-1952) van het Nijpelsplantsoen was geen kunstenaar maar een typograaf/uitgever voor wie creativiteit en artistieke schoonheid belangrijker waren dan financiën. Hes: “Hij werkte in de oorlog samen met auteurs die weigerden lid te worden van de Kulturkammer. Daarom is hij waarschijnlijk door De Smet als straatnaamgever opgenomen.”

Louis Raemakers

Louis Raemakers (1860-1956) maakte tijdens de Eerste Wereldoorlog voor de Telegraaf anti-Duitse cartoons waarin hij de gruwelen van de oorlog aankaartte. De Duitse regering zette een prijs van 12.000 gulden op zijn hoofd. Tenslotte stond hij in Nederland terecht omdat zijn kunst de Nederlandse neutraliteit in gevaar bracht. Hij werd vrijgesproken, maar zijn naam was geschaad.

Jacob Bendien

Interessant is ook Jacob Bendien (1890-1933): “Hij was schilder en tekenaar en een goed kenner van Mondriaan, die ook zijn eigen werk beïnvloedde.” Of Theo van Doesburg (1883-1931) die eigenlijk Christian Küpper heette. Een half jaar na zijn geboorte vertrok zijn vader en ging zijn moeder samen met hem bij Theodorus Doesburg wonen, waarschijnlijk Christians biologische vader. Küpper signeerde zijn eerste werk met Theo Doesburg, in 1902 voegde hij ‘van’ toe.

Van de 44 kunstenaars zijn 4 vrouw: Charlie Toorop (1891-1955) en drie ‘Amsterdamse Joffers’, een groep kunstenaressen, die gestudeerd hadden aan de Rijksacademie van Beeldende Kunst in Amsterdam, wekelijks bijeen kwamen en samen exposeerden: de schilderessen Coba Ritsema (1876-1961) en Lizzy Ansingh (1875-1959) en illustrator en ontwerpster van affiches, boekomslagen en naaldwerk Nelly Bodenheim (1874-1951).

Gerrit Jan van der Veen

Het meest spannend is volgens Hes Gerrit Jan van der Veen (1902-1944): “Tijdens zijn werk als werktuigkundige bij een dochteronderneming van de Bataafse Petroleummaatschappij op Curacao bedwong hij een brand en voorkwam dat de haven in vlammen opging. Met het geld dat hij als dank daarvoor kreeg, ging hij naar Holland en volgde zijn roeping als beeldhouwer. Hij kreeg verschillende opdrachten, zoals het ontwerpen van een 10 gulden-biljet voor Enschede. De daarbij opgedane kennis gebruikte hij later bij het vervalsen van persoonsbewijzen. Ook pleegde hij actief verzet. Een overval op het Huis van Bewaring in Amsterdam werd hem fataal: op 10 juni 1944 werd hij in de duinen bij Overveen gefusilleerd.”

Willem Reyers

En Willem Reyers (1910-1958), naamgever van de straat waar het echtpaar Hes al bijna 50 jaar woont? Dit multitalent (tekenaar, illustrator, schilder) studeerde in München, Londen en Parijs (bij Fernand Leger), maar vond zijn ware kunstenaarsroeping in de beeldhouwkunst. Zijn werk is beïnvloed door Ossip Zadkine, bij wie hij kort voor de Tweede Wereldoorlog in de leer was, maar is vooral ook speels, eigenzinnig en vernieuwend. Reijers was actief in het verzet. Zijn carrière stopte voortijdig door kanker.