Essen worden weggehaald vanwege essentaksterfte

Van de 5060 essen in Nieuwegein is circa zestig procent aangetast door de essentaksterfte. Binnenkort worden achttien bomen weggehaald waarvan veertien essen met de essentaksterfte. Het betreft ook een acacia, een sierkers, een iep en een els die weg gaan omdat ze ziek zijn of afgestorven. De andere aangetaste essenbomen worden gesnoeid. Het is nog maar een deel van het totaal aantal essen dat straks weggaat. Dit is afhankelijk van het aantal nieuwe ziektegevallen. Er komen zes nieuwe bomen van een andere soort terug voor de achttien die nu weggaan.

Sinds 1990 is de ziekte vastgesteld in Oost Europa en opgerukt in 2010 naar Nederland.

Zwaar aangetaste essen worden jaarlijks gecontroleerd en als de aantasting zich ook in het dikke hout heeft genesteld, wordt de es gesnoeid of gekapt. Als de boom voor 75 procent is aangetast, heeft snoeien geen zin en wordt de boom met het oog op de veiligheid gekapt. Deze essen zijn gemerkt met een rode stip. Er is ook weer iepenziekte en dode bomen geconstateerd tijdens de inventarisatie deze bomen zijn ook gemerkt met een rode stip.

De essentaksterfte is een schimmel dat de twijgen van de takken aantast. Eerst sterven de jonge bladeren af en nestelt de schimmel zich in de jonge takken. Het gevolg is dat de dunne takken afsterven en de es weer opnieuw jonge scheuten maakt op de dikkere takken. Essen die in slechte ondergrondse omstandigheden staan en al een slechte conditie hebben, zijn vatbaar voor de essentaksterfte.