Voorlopige analyse Verkeersavond maart 2019

De opkomst tijdens de inloopavond was boven verwachting goed. De Wenck was duidelijk te klein, bezoekers hebben tijdelijk buiten gestaan. Naast bezoek tijdens de inloopavond en het plakken van post-it’s hebben bewoners ook brieven ingediend en e-mails gestuurd. Tijdens de avond waren vier identieke plekken waar de bewoners hun knelpunten konden indienen. Melanie Gitz heeft alle verkeersknelpunten verzamelt en op schrift gezet. Oscar Brinkhof heeft deze verzameling vervolgens genummerd en in een kaartje van de wijk gezet.
In totaal zijn er door de bewoners 156 verkeersknelpunten ingediend, waarvan 94 unieke knelpunten. Het kan echter zijn dat door verschillende manieren waarop knelpunten door bewoners zijn verwoord, knelpunten toch als afzonderlijke knelpunten zijn gekenmerkt.
Een aantal knelpunten gaan de hele wijk aan. Deze staan links naast de kaart onder elkaar opgesomd. Knelpunt 72 heeft een afwijkende kleur omdat de omschrijving: kruising Vredebestlaan – Diepenbrocklaan niet bestaat. Wij wilden geen eigen interpretatie geven. Knelpunt 73 heeft een afwijkende kleur enkel om op te vallen tussen de twintig ingebrachte knelpunten met nummer 30.

Analyse:
Deze voorlopige analyse bevat een kaart van de wijk met de genummerde knelpunten die verwijzen naar de lijst met knelpunten eronder. Het aantal rode knelpunten met eenzelfde nummer komt overeen met het aantal keren dat door bewoners dit als knelpunt is onderkend.
Het oorspronkelijke doel is om de top 5 te selecteren. Willen we dit doen op aantallen van eenzelfde melding dan zou het resultaat zijn:
1. Knelpunt 30: Kruising Richterslaan – Mendes da Costalaan (20x gemeld)
2. Knelpunt 15: Rotonde Richterslaan – Sluyterslaan (7x gemeld)
3. Knelpunt 16: Te hard rijden Sluyterslaan (5x gemeld)
4. Knelpunt 42: Tankstation Tinq (4x gemeld)
5. En meerdere knelpunten die op de 5e plaats eindigen met 3 meldingen: knelpunten 7, 11, 18, 34, 45, 76 en 77

Het kan echter zinvol zijn om ook op een andere manier naar de resultaten te kijken. Op de kaart valt bijvoorbeeld op dat er veel individuele meldingen zijn gemaakt in het gebied Nedereindseweg, Kramerlaan, Bakkerlaan, Claylaan, Zwanenburgstraat, Drilleveld. Dit kan geïnterpreteerd worden dat er iets (goed) mis is met het verkeer in dit stukje wijk en zou mogelijk nader onderzoek vragen. Een ander voorbeeld is de Hildo Kropstraat.

Een andere overweging is om toch ook kritisch naar de individuele gemelde verkeersknelpunten te kijken. Sommige knelpunten kunnen met een simpele oplossing verholpen worden. We moeten ons dus niet blind staren op de top-5 maar ook open staan voor de Quick Wins.

Jutphaas-Wijkersloot verkeersknelpunten
Jutphaas-Wijkersloot verkeersknelpunten