HAPPY STONES!

Hebben jullie ze al een keer gevonden? Die vrolijk gekleurde steentjes met tekst achterop?

Dat zijn HAPPY STONES! Die zijn er speciaal om bij de gene die hem vind een glimlach op zijn/haar gezicht te toveren! Je mag ze houden of (nog leuker) verder laten zwerven!

En die stenen horen (vaak) bij onze Nieuwegeinse HappystoneNG facebookgroep!
Op 25 feb ‘22 bestaat de groep een jaar!
En er zijn inmiddels duizenden stenen gemaakt en verstopt in en om Nieuwegein.

Op de Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/338117837528062/ kunnen mensen hun gevonden steen dan plaatsen zodat de maker hem ook weer terug ziet.
Ook vind je hier Tips & Tricks om ze zelf ook te gaan maken!

Zien we je daar?

Uitnodiging: In gesprek met uw wijkwethouder

‘Hoe gaat het met u?’

Afstand houden, mondkapjes dragen, vaccineren en zoveel mogelijk thuis werken en leren. Het is zomaar een greep uit de gevolgen van corona op ons dagelijks leven de afgelopen periode. Welke gevolgen heeft corona op uw gezondheid, uw gezin en uw werk of studie? Hoe kijkt u terug op deze uitzonderlijke tijd? En, hoe kijkt u vooruit? Waar ziet u misschien kansen en mogelijkheden om samen zo normaal als mogelijk te leven met het virus?

In december 2021 hebben we Nieuwegeiners hier al naar gevraagd via een korte enquête. Uit de analyse van deze enquête kwam naar voren dat men graag nog meer handhaving wil zien, extra inzet nodig vindt op onderwijsachterstanden en regie op het voorkomen van verdeeldheid tussen voor- en tegenstander van het coronabeleid in Nieuwegein.  De wethouders van gemeente Nieuwegein gaan graag, over deze of andere onderwerpen, met u in gesprek.

Digitale wijkgesprekken
Uw wijkwethouder nodigt u van harte uit voor een digitaal gesprek dat wordt gefaciliteerd via Teams. Uw eigen wijkcoördinator zal bij het gesprek aanwezig zijn.

Deelnemen kan eenvoudig via internet op uw computer, telefoon of tablet. U heeft hiervoor geen app nodig. U ontvangt een link voor deelname na uw aanmelding.

Voor onze wijk Jutphaas – Wijkersloot geld dat het contactmoment met onze wijkwethouder Jan Kuiper is vastgesteld op woensdag 2 maart van 19:00 tot 20:00 uur.

Uitnodiging
Interesse? Geef u dan spoedig op door uw naam, uw e-mailadres en de wijk waarin u woont te mailen naar redactie@nieuwegein.nl. Na aanmelding ontvangt u van ons de link voor deelname. U kunt er tijdens het videogesprek zelf voor kiezen of u herkenbaar in beeld komt of dat u de videofunctie uitschakelt.