Wateractieplannen

Onze gemeente is bezig om samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden zogenaamde ‘wateractieplannen’ op te stellen. Per wijk
of gebied komt in een dergelijk plan bijvoorbeeld het functioneren van
het watersysteem en de waterketen aan bod, het beheer en onderhoud van
de watergangen, de knelpunten en de mogelijke maatregelen.

Dit jaar willen we een start maken met de wijk Jutphaas-Wijkersloot.
Daarom willen we graag met de bewoners in discussie over wat de sterke
punten en zwakke punten zijn van de beleving van het aanwezige water
in de wijk. Voor de wijk willen we een workshopachtige avond
organiseren.