Ontstaan geschiedenis

Welkom op de website van het wijknetwerk Jutphaas-Wijkersloot

WijkPhase

Het Wijknetwerk: hoe en waarom.

Het Wijknetwerk is in 2005 ingesteld door het gemeentebestuur met als bedoeling betrokkenheid van de bewoners in de wijk en de gemeente dichter bij elkaar te brengen. Ons wijknetwerk bestaat uit wijkbewoners, die zich inzetten voor de leefbaarheid in de wijk. Leefbaarheid gaat over fysieke- en sociale zaken, als woonomgeving, parkeerbeleid, voorzieningen, veiligheid en natuurlijke  sociale samenhang. Belangrijk: Voordat de gemeente beslissingen neemt die van belang zijn voor de wijk, krijgt ons Wijknetwerk de gelegenheid om advies uit te brengen.

De wijk Jutphaas-Wijkersloot bestaat uit de zestiger jaren woonwijk Wijkersloot en het oude dorp Jutphaas. De wijk ligt centraal in Nieuwegein. Ze grenst in het noorden aan de woonwijk Zuilenstein. De wijken worden gescheiden door de Nedereindseweg (een oude ontginningsweg). In het oosten grenst ze aan het Merwedekanaal en De Doorslag (voorheen Hollandse IJssel). Dit water scheidt Jutphaas-Wijkersloot van Fort Jutphaas, het bedrijventerrein Plettenburg en het Henkelterrein. Aan de andere kant zorgt de A.C. Verhoefweg voor de scheiding met Batau Zuid. De Noordstedeweg ten slotte is de grens met het stadscentrum.

Samen sta je sterk.

De wijknetwerkvergaderingen worden bijgewoond door o.a. de wijkwethouder, de wijk-manager, de wijkagent, vertegenwoordigers van woningbouw corporaties en soms als toehoorder, leden van de politiek. Als bewoner of ondernemer kunt u de vergaderingen bijwonen en actief deelnemen.

Vergaderingen worden eens in de zes weken gehouden aan de Sluyterslaan 533 (bij het Leger des Heils)