Buurtbericht april 2020 Kerkveld en omgeving

In dit buurbericht leest u meer over hoe we ondanks de coronacrises blijven werken aan het project. Met een buurtbrievenbus, een bouw- en ontwerpwedstrijd voor kinderen en jongeren, een digitale enquête en de online buurtkaart hopen we toch zoveel mogelijk informatie te ontvangen dat kan worden gebruikt voor het maken van een herinrichtingsplan voor Kerkveld en omgeving. Zo ontdekken we wat er nodig is voor een buurt die past bij de bewoners, nu en in de toekomst

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [6.19 MB]

 

Bijeenkomsten rondom Betere Buurten – Kerkveld en omgeving uitgesteld

Beste bewoners en betrokkenen van Kerkveld en omgeving,

Wegens het corona –virus worden alle activiteiten en bijeenkomsten rondom Betere Buurten – Kerkveld en omgeving uitgesteld tot nadere orde. Zodra de organisatie het weer toe laat zullen wij u verder informeren over het vervolg. Voor verdere vragen over het project Betere Buurten – Kerkveld en omgeving kunt u telefonisch contact opnemen met projectleider Koen Baart. We hopen elkaar snel in goede gezondheid elkaar weer te zien en te spreken. We realiseren dat wij niet iedereen bereiken op deze manier, dus zeg het gerust tegen uw buurman of buurvrouw.

Betere buurten Kerkveld

Via de Betere Buurtenprojecten verbeteren we (de gemeente Nieuwegein) buurten in Nieuwegein. We werken bijvoorbeeld aan het groen, de bestrating, extra parkeerplekken, speelplaatsen, ontmoetingsplekken en kunstwerken. Dit doen we samen met bewoners. We verzamelen hun ideeën en werken die uit in een plan. Daarna gaan we verder in gesprek over de uitvoering: hoe moet de vernieuwing er precies uitzien?

Kleinere projecten die niet hoeven te wachten op de uitvoeringsfase pakken we meteen aan, voor de grote veranderingen maken we een gedetailleerd plan. Aan het eind van het project is de buurt opgeknapt en past hij bij (de toekomst van) de bewoners. Samen werken we aan groene, veilige, schone, gezonde en betrokken buurt die past bij jong en oud.

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [676.41 KB]

Begraafplaats KERKEVELD een levend document

Kerkeveld begraafplaats
Kerkeveld begraafplaats

Tot 1820 was op het Kerkveld van Jutphaas de middeleeuwse Nicolaaskerk gelegen, de kerk werd toen op een deel van de toren (thans barenhuisje) na gesloopt. De kerk was gelegen op een met een gracht omgeven verhoging die thans nog te herkennen is op de Begraafplaats.
Bijzonder is dat een aantal historische grafkelders, die voor een deel nog uit de middeleeuwen dateren na de sloop van de kerk is blijven bestaan, dit heeft er mede toe geleid dat de begraafplaats als enige monument in Nieuwegein zowel als gebouwd als archeologisch monument is beschermd. Mede in het kader van de Nationale Archeologiedagen wordt een lezing met rondleiding gegeven over de historische begraafplaats met aandacht voor de verdwenen kerk, de begraafplaats en de vele historische graven. Hierbij zal ook specifiek aandacht worden geschonken aan het verhaal rond de grafsteen van Anna van Rijn.

 

Deze lezing en het startpunt van de rondleiding is buurthuis de Wenck, Wenckebachplantsoen 85a.

Lezing en rondleiding op zaterdag 27 oktober 2018 om 14.00 door de archeoloog en cultuurhistoricus René van der Mark.
De toegang is gratis.

AANMELDEN

Graag ontvangen wij van tevoren uw aanmelding. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar:
cultuurhistorie@museumwarsenhoeck.nl