Omwonenden kunnen meedenken over toekomstplan Nijpelsplantsoen

Omwonenden kunnen meedenken over toekomstplan Nijpelsplantsoen

 

Het Nijpelsplantsoen, dat aan de rand van City ligt, verandert de komende jaren. Woningcorporatie Woonin gaat groot onderhoud aan drie flats uitvoeren, één flat wordt gesloopt en in totaal worden er ongeveer 200 nieuwbouwappartementen gerealiseerd. Inwoners van Nieuwegein kunnen binnenkort meedenken over de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen.

Op de website www.denkmeewoonin.nl kunnen bewoners van het Nijpelsplantsoen, omwonenden, woningzoekenden en andere geïnteresseerden meedenken over de ontwikkeling van de nieuwbouwappartementen. Verdeeld over twee kavels realiseert Woonin circa 200 nieuwbouwappartementen. Er komen 2-, 3- en 4- kamerappartementen met een oppervlakte variërend 50 t/m 80 m2.

Woonin gaat in verschillende themasessies in gesprek met een klankbordgroep die bestaat uit bewoners en direct omwonenden van het Nijpelsplantsoen. De klankbordgroep kan advies geven over onderwerpen als volumes, parkeren, openbare ruimte en groen en duurzaamheid. De uitkomsten van deze sessies worden gepresenteerd op www.denkmeewoonin.nl zodat andere geïnteresseerden hun mening hierover kunnen geven.