Wijkschouw Jutphaas-Wijkersloot

Er staat een wijkschouw gepland op 2 juli aanstaande met als aanvangstijdstip 19:00 uur

Het is de bedoeling dat er per fiets een deel van de wijk bekeken wordt, dit in combinatie met bewoners en medewerkers van de gemeente, en de wijkagent.
Het startpunt is op de parkeerplaats Drilleveld, vandaar vervolgt de  (voorlopige) route zich via de Herenstraat, de Hildo Kropstraat, de Richterlaan, de Mendes da Costalaan, om daarna via de Chabotlaan uit te komen bij het Marisplantsoen.