Inloopavond bestemmingsplan Jutphaas Wijkersloot 29 augustus tussen 20:00 en 21:30 uur

Inloopavond bestemmingsplan  Jutphaas Wijkersloot

Wanneer: Dinsdag 29 augustus tussen 20:00 en 21:30 uur

Het huidige bestemmingsplan dateert uit 2008 en dient geactualiseerd te worden. De gemeente heeft al enige jaren de wens om delen van de wijk te transformeren naar een gemengd woon- en werkgebied tussen de binnenstad en de overige buurten van Jutphaas-Wijkersloot. Wilt u hier meer over weten en wat er volgens het (nieuwe) bestemmingsplan mogelijk is, dan bent u van harte welkom op de inloopbijeenkomst op dinsdag 29 augustus in zaalruimte De Wenck aan het Wenckebachplantsoen 85a. Vanaf deze datum start ook het inspraaktraject voor het voorontwerp-bestemmingsplan. Van 29 augustus t/m 11 september liggen de stukken ter inzage en kan een ieder een inspraakreactie indienen.

Wijzigingen ten opzichte van het huidige bestemmingsplan

De belangrijkste wijzigingen die ten opzichte van het huidige bestemmingsplan zijn aangebracht betreffen:

–             De opname van enkele locaties als bestemming ‘Ontwikkellocatie Wonen’: te weten Kruyderlaan 31-35, Karwei/Van Benthemlocatie, Hildo Kropstraat 12-18, Hildo Kropstraat 35, locatie Mondriaan/EMC, Nedereindseweg 149, Kerkveld 63 (buurtcentrum Kerkveld), hoek Herenstraat-Armensteeg, Jukoterrein en Vredebestlaan;

–             Voor de panden aan Het Sluisje 1-10, de panden aan de zuidzijde van Nedereindseweg tot en met huisnummer 43 en Herenstraat 1-48 (inclusief Utrechtsestraatweg 1) zijn woonfuncties op de begane grond nu algemeen toegestaan;

–             Daarnaast is het beschermd dorpsgezicht Jutphaas opgenomen.

Spelregels voor particulier initiatief Kruyderlaan-Herenstraat

Naast het bestemmingsplan heeft de gemeente ook de wens om de geactualiseerde uitgangspunten voor initiatieven in het gebied Kruyderlaan-Herenstraat te bespreken met belanghebbenden. In 2007 is een visie vastgesteld met uitgangspunten voor particuliere initiatieven in dit gebied. De afgelopen jaren bleek het lastig te zijn om binnen deze kaders particuliere initiatieven te ontplooien. Daarom zijn nieuwe richtlijnen opgesteld, waarbij de “groene erfzone” is geschrapt (een gebied dat als groene buffer zou moeten fungeren tussen de Herenstraat en de Kruyderlaan). Daarnaast is het streven opgenomen om de Herenstraat meer allure mee te geven door deze als een soort groene loper in te richten en daarmee de verbinding te herstellen tussen de binnenstad en de Herenstraat, Kruyderlaan en Hildo Kropstraat. Dit idee stamt uit de Buurtvisie Oud Jutphaas, die verder inmiddels grotendeels gerealiseerd is.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (met planid: NL.IMRO.0356.BPJW2017-VO01), op de gemeentelijke website http://ropubliceer.nieuwegein.nl en/of  www.nieuwegein.nl/bestemmingsplanjutphaaswijkersloot. Contactpersonen: Martijn Broersma , tel.nr. (030) 607 14 17 en Johan Haaksman, tel.nr. (030) 607 15 64.