Info over Steunpunt Mantelzorg

Een mantelzorger is iemand die de zorg heeft opgenomen voor zijn/haar partner, kind, een familielid of een zieke vriend(in) met een handicap of langdurige ziekte (lichamelijk of geestelijk). Statistisch gezien is 10-12% van de samenleving een mantelzorger. In Nieuwegein gaat het dus wel om 6.100 mensen! Daar zijn we als gemeente dankbaar voor. We vinden het belangrijk om deze mensen optimaal te ondersteunen want mantelzorgen kan erg belastend zijn. Meeste mensen combineren het naast hun werk en andere dagelijkse werkzaamheden en daarnaast kan het emotioneel erg zwaar zijn.

Het Steunpunt Mantelzorg is spil in het web als het gaat om het bereiken van de mantelzorgers. Mantelzorgers die bij het steunpunt ingeschreven staan kunnen rekenen op persoonlijke ondersteuning op maat waaronder:

–          Nieuwsbrief
–          Lotgenotencontact
–          Thema en voorlichtingsbijeenkomsten
–          Ontspannende activiteiten
–          Ondersteunende gesprekken
–          Hulp bij uitzoek- en regeltaken (door middel van de mantelzorgmakelaar)
–          Verzorgen van jaarlijkse dag van de mantelzorger (dit is een nationale dag die meestal in November vindt. Op deze dag wordt de mantelzorger in het zonnetje gezet. Deze dag wordt gecombineerd met het uitreiken van de mantelzorgwaardering, de mantelzorgwaardering is een cadeautje die vanuit de gemeente wordt verstrekt)
–          Informatie en advies over het hulpaanbod in Nieuwegein
–          Informatie en advies over wet- en  regelgeving

Mantelzorgers kunnen ook huishoudelijke hulp (in hun eigen huis, niet in het huis van degene die zij verzorgen) aanvragen. Maximaal 20 uren per jaar.

voor meer informatie zie:

Poster mantelzorg
Poster mantelzorg