Een persoonlijk gesprek met de gemeente Nieuwegein

De gemeente is van plan om de openbare ruimte aan de oostzijde van de Sluyterslaan te vernieuwen, zodat het ook in de toekomst een fijne piek voor u is om te wonen. En dus luisteren wij graag naar uw ideeën:

• Wat speelt er in uw buurt?
• Welke plekken vindt u mooi?
• Welke vernieuwingen in de openbare ruimte vindt u wenselijk?
• Wilt u zelf iets bijdragen?

persoonlijk gesprek met de gemeente 13-04-2016

persoonlijk gesprek met de gemeente 18-04-2016

persoonlijk gesprek met de gemeente 20-04-2016

Buurtbericht Sluyterslaan
Buurtbericht Sluyterslaan

Waarom deze vernieuwing?

Ruim 50 jaar geleden werden in Jutphaas Wijkersloot de eerste woningen van Nieuwegein  gebouwd. Ook de woningen aan de Sluyterslaan zijn grotendeels in deze periode gebouwd. De woningen en kwaliteit van de openbare ruimte voldoen echter niet altijd meer aan de wensen van deze tijd.

De gemeente wil hierna graag de openbare ruimte verbeteren. Denkt u hierbij aan het groen,  de speelplekken, afvalinzameling, de paden, straten en de verlichting.