Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

project Rijnhuizen/Parkhout/Zandveld

14 april 2016 tussen 20:00 - 23:00

Het college heeft ingestemd met voorstel voor het project  Rijnhuizen/Parkhout/Zandveld. Het college stelt voor: woningbouw op Rijnhuizen noord, upgrade van het sportpark Parkhout/Zandveld en verplaatsing van de hockey naar dit sportpark en woningbouw op het parkeerterrein Wiersdijk. Een optimalisatie van de verkeers- en parkeersituatie wordt voorgesteld voor de deelgebieden parkeerterrein Wiersdijk en Parkhout/Zandveld.

Om de zorgen over de verkeersbelasting op de Helmkruid en de parkeervoorzieningen voor het sportpark op te lossen wordt een andere ontsluiting en parkeersituatie van het sportpark voorgesteld, door de parkeervoorzieningen te concentreren bij de parkeerplaats Geinoord.

 

Het nieuwe voorstel van het college, dat gebaseerd is op de uitkomsten van de consultatie, wordt nu ter besluitvorming  aangeboden aan de raad.

Het voorstel is geagendeerd voor bespreking in de cie ROM van 14 april a.s. De vergadering van de commissie ROM begint om 20.00 en vindt plaats in het Stadshuis. Er bestaat de mogelijkheid om bij de commissie ROM in te spreken op dit onderwerp. Eventuele insprekers worden bij voorkeur verzocht zich aan te melden via het emailadres griffie@nieuwegein.nl

Voor het inspreken is in principe maximaal vijf minuten beschikbaar. De voorzitter kan dit overigens bijstellen onder andere afhankelijk van het aantal aangemelde insprekers.

 

Alle raadsstukken zijn geplaatst op het raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente: www.ris.nieuwegein.nl onder nummer 2016-123. Onderstaand de links naar alle stukken in de juiste leesvolgorde (nr. 1 is het vastgestelde collegevoorstel en is niet opgenomen):

2.       Raadsvoorstel RPZ maart 2016: http://ris.nieuwegein.nl/586/Raadsstukken/1/2016-123%20Bijlage%202%20Raadsvoorstel%20RPZ%20%20maart%202016.pdf

3.       Raadsbesluit RPZ maart 2016: http://ris.nieuwegein.nl/586/Raadsstukken/1/2016-123%20Bijlage%203%20Raadsbesluit%20A%20maart%202016.pdf

4.       Bijlage rapportage RPZ maart 2016 met de volgende bijlagen: http://ris.nieuwegein.nl/586/Raadsstukken/1/2016-123%20Bijlage%204%20%20rapportage%20gebiedsontw%20RPZ%20maart%202016.pdf

5.       Presentatie van 12 januari 2016: http://ris.nieuwegein.nl/586/Raadsstukken/1/2016-123%20Bijlage%205%20%20Presentatie%20consultatieavond%20rpz%2012%20januari%202016.pdf

6.       Verslagen per deelgebied, hierachter foto’s van de opmerkingen per gesprekstafel:

http://ris.nieuwegein.nl/586/Raadsstukken/1/2016-123%20Bijlage%206A%20Verslag%20deelgebied%20Rijnhuizen%20noord%20Consultatieavond%2012%20jan%202016.pdf;

http://ris.nieuwegein.nl/586/Raadsstukken/1/2016-123%20Bijlage%206B%20Verslag%20deelgebied%20Wiersdijk_Helmkruid%20Consultatieavond%2012%20jan%202016.pdf;

http://ris.nieuwegein.nl/586/Raadsstukken/1/2016-123%20Bijlage%206C%20Verslag%20deelgebied%20Sportpark%20Parkhout%20Consultatieavond%2012%20jan%202016.pdf

7.       Verkeersstudie sportpark PZ maart 2016: http://ris.nieuwegein.nl/586/Raadsstukken/1/2016-123%20Bijlage%207%20Verkeersstudie%20herontwikkeling%20sportpark%20PZ%20maart%202016.pdf

8.       Nieuwsbrieven 27 januari 2016 en 26 februari 2016:

http://ris.nieuwegein.nl/586/Raadsstukken/1/2016-123%20Bijlage%208A%20Nieuwsbericht%20RPZ%2027%20januari%202016.pdf;

http://ris.nieuwegein.nl/586/Raadsstukken/1/2016-123%20Bijlage%208B%20Nieuwsbericht%20RPZ%2026%20februari%202016.pdf

9.       Businessplan Samenwerking/fusie SV Geinoord en VSV Vreeswijk: http://ris.nieuwegein.nl/586/Raadsstukken/1/2016-123%20Bijlage%209%20Businessplan%20VSV%20Vreeswijk%20en%20SV%20Geinoord%2015-07-2015.pdf

10.   ‘Verplaatsingsovereenkomst’ met de hockeyvereniging MHCN/Stichting Kunstgrasveld Rijnhuizen: http://ris.nieuwegein.nl/586/Raadsstukken/1/2016-123%20Bijlage%2010%20Verplaatsingsovk%20MHCN%20van%2011-03-2014.pdf

11.   Collegevoorstel gebiedsontwikkeling Rijnhuizen/Parkhout/Zandveld/Helmkruid van september 2015:

http://ris.nieuwegein.nl/586/Raadsstukken/1/2016-123%20Bijlage%2011A%20Collegevoorstel%20RPZH%20aangepast%20sept.%202015.pdf;

http://ris.nieuwegein.nl/586/Raadsstukken/1/2016-123%20Bijlage%2011B%20Rapportage%20gebiedsontwikkeling%20RPZH%20sept%202015.pdf

12.   Strekt ter vervanging raadsvoorstel gebiedsontwikkeling Rijnhuizen/Parkhout/ Zandveld van oktober 2015:

http://ris.nieuwegein.nl/586/Raadsstukken/1/2016-123%20Bijlage%2012A%20raadsvoorstel%20rpzh%20stv%20okt%202015%202.pdf;

http://ris.nieuwegein.nl/586/Raadsstukken/1/2016-123%20Bijlage%20B%20%20Stv%20rapportage%20gebiedsontw%20RPZPtW%20%2020%20okt%202015.pdf

13.   Bijlage bij het raadsvoorstel: GEHEIM grex/ overzicht investeringen scenario’s a t/m e -> niet openbaar.

14.   Bijlage bij het raadsvoorstel: GEHEIM Risicoanalyse RPZ maart 2016 -> niet openbaar.

15.   Bijlage bij het raadsvoorstel RPZ maart 2016: Beslispunten scenario b t/m e: http://ris.nieuwegein.nl/586/Raadsstukken/1/2016-123%20Bijlage%2015%20raadsbesluiten%20B%20tm%20E%20RPZ%20maart%20RPZ.pdf

Heeft  u nog vragen, dan horen wij ze graag! Projectleider Anja Poot zal deze graag beantwoorden via tel of per e-mail a.poot@nieuwegein.nl

 

Met vriendelijke groeten,

Projectteam Rijnhuizen/Parkhout/Zandveld

Gegevens

Datum:
14 april 2016
Tijd:
20:00 - 23:00

Organisator

Gemeente Nieuwegein
Telefoon
14030
Bekijk de site van Organisator

Locatie

Stadhuis Nieuwegein
Stadsplein 1
Nieuwegein, Utrecht 3431 LZ Nederland
+ Google Maps
Bekijk de site van Locatie